Koia nei ngā rauemi kua whakaputaina e mātou i roto i ngā tau tata kua hori ake nei. Pāwhiria te rauemi, ka puta ai te roanga atu o ngā kōrero.
 

 • Te Papakupu o Te Reo Matatini
 • Te Reo o Ngā Toi
 • Pānui Whakaahua Ngā Toi
 • Cliff Whiting: He Toi Nuku
  He Toi Rangi
 • Te Reo Pāngarau:
  Putanga Tuarua
 • Te Reo Pūtaiao
 • Whakatautauria
 • Toitū Te Whakaaro,
  He Mana Tangata
 • Taurima
 • Tihei Pāngarau
 • Whakarongo, Korerohia, Whakaarihia
 • Taku Ohooho
 • Hei Tautoko i te Marautanga Pāngarau
 • Ngā Rauemi o te Poutama Tau
 • He Tūāpapa Pūtaiao
 • Mihiroa
 • Pānui Whakaahua Pūtaiao
 • He Pūkete Aromatawai Pāngarau
 • Pāngarau i roto i Te Marautanga o Aotearoa:
  He Rauemi Tautoko
 • Papa Whakakōrero
 • He Pai Noa Iho Te Rerekē
 • He Pānui Whakaahua Pāngarau